Quaenam sunt genera Deōrum apud Nordmannōs?

Scrīptum ā Dyami Millarson

Haec sunt genera Deōrum apud Nordmannōs:

  • Æsir, Mundōrum Geniī (Rēgēsque Hūmānitātis Nordicae),
  • Vanir, Venerēs,
  • Álfar, Geniī Albī,
  • Ręgin, Conciliātōrēs Dīvī,
  • Tívar, Dī Caelestēs,
  • Goð, Dī Lībātī Sanguine,
  • Dvergar, Opificī Dīvī,
  • Ormar, Vermēs Venēnōsī,
  • Jötnar, Geniī Quī Hominēs Edunt.

Vidē etiam hunc articulum meum et hunc articulum meum.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s